همسر اول نجفی: مخالفتی با ازدواج مجدد همسرم نداشتم/ این اواخر حدود ۲‌ماه بود که با ما زندگی نمی‌کرد

آرفتا تراول-خبر دستگیری محمدعلی نجفی به‌عنوان قاتل همسر دومش همه را شوکه کرده؛ اما شاید بیش از همه همسر اول او در شوک فرو رفته … “همسر اول نجفی: مخالفتی با ازدواج مجدد همسرم نداشتم/ این اواخر حدود ۲‌ماه بود که با ما زندگی نمی‌کرد”

معروف: در روز بدمان ایتالیا را بردیم/ بازی با چین راحت نیست

ساعت 24 -کاپیتان تیم ملی والیبال ایران می‌گوید: توانستیم ایتالیا را شکست دهیم اما معتقدیم که در روز بدمان این نتیجه را کسب کردیم و … “معروف: در روز بدمان ایتالیا را بردیم/ بازی با چین راحت نیست”

برنامه وزارت اقتصاد برای پول الکترونیک و کسب وکار دیجیتال

ساعت 24 -وزیر اقتصاد ، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی … “برنامه وزارت اقتصاد برای پول الکترونیک و کسب وکار دیجیتال”