نمایش هوایی آکروباتیک در نمایشگاه صنایع هوا و فضا در چین


آرفا تراول:نمایش هوایی آکروباتیک در طول نمایشگاه بین المللی صنایع هوا و فضا در چین.

دیدگاه ها بسته است.